MARKETING
Text

Marketing Basic 101

1 Chương 2 Bài học

Về khoá học

Khoá học này hướng dẫn bạn biết cách marketing. Mỗi buổi sáng bạn không cần phải lo suy nghĩ mình sẽ phải đăng gì

BẮT ĐẦU HỌC

GIÁO TRÌNH

2 Lessons

Phần 1: Tổng Quan Về Marketing

Trong phần này giúp bạn hiểu tổng quan marketing là gì, nó có quan trọng không và bạn cần tập trung thời gian cho nó thế nào để đạt kết quả kinh doanh tốt nhất

Pen