HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
Guide

Automation Basic 101

1 Chương 1 Bài Học

Về khoá học

Khoá học hướng dẫn từng bước xây dựng hệ thống tự động bán hàng. Nếu bạn có nhiều khách hàng nhưng chuyển đổi không cao thì nên học khoá này

BẮT ĐẦU HỌC

GIÁO TRÌNH

1 Lesson

PHẦN 1: HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Cách hoạt động của hệ thống tự động như thế nào. Cùng tìm hiểu nhé

Bài 1: Hệ Thống Tự Động Email Marketing

Bạn có thể dùng Getresponse để tối ưu hoá tỷ lệ chuyển đổi

Pen