Giới Thiệu

About Kênh Văn Thượng Hỉ: Là kênh đăng tải những video chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, phát triển bản thân và kiếm tiền 

Mong muốn mang đến cho thế hệ trẻ có một góc nhìn mới về học tập và định hướng trong tương lai, tiến tới Chân Thiện Mỹ 

About Văn Hỉ: Founder KTC GROUP , Influence Thị Trường Tài Chính, Giảng viên Online, Đào tạo phát triển bản thân, Cố Vấn Marketing Online cho Doanh Nghiệp