GIỚI THIỆU

Website này tạo ra mong muốn giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm kiếm tiền từ online. Cụ thể hơn là những chủ đề phát triển cá nhân, quản lý tài chính, khởi nghiệp, marketing, công cụ


Mục tiêu là ngắn gọn đơn giản, kết quả là trên hết. Rất mong sẽ được đồng hành cùng bạn!