KHỞI NGHIỆP
Text

Bài 3: Cách Lập kế Hoạch Tự Do Tài Chính

Bài Học 3

Trong bài học này bạn sẽ phải bắt đầu trả lời một vài câu hỏi để có được một kế hoạch tài chính. Trong quá trình bạn trả lời bạn cũng sẽ học được rất nhiều bài học về cuộc sống, hãy nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn nhé

1. Xác định chi hàng tháng:
- Chi tiêu cá nhân và mua sắm:
- Chi phí duy trì cuộc sống:
- Chi tích luỹ, bảo hiểm, tài sản
- Chi đầu tư, vốn kinh doanh:
2. Xác định thu hàng tháng:
- Thu nhập chủ động:
- Thu nhập thụ động
3. Xác định công việc phù hợp
- Công việc chủ động:
- Công việc tạo thu nhập thụ động:
4. Bạn làm gì để:
- Giảm chi:
- Tăng thu nhập thụ động:
5. Mục tiêu thu nhập của bạn
- Thu nhập chủ động:
- Thu nhập thụ động:

Bạn cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu File Lập Kế Hoạch Tài Chính ở trên lên trên giấy hoặc trực tiếp trên FilePen