CHECK LIST TẠO TRANG BÁN HÀNG

  1. VIẾT NỘI DUNG BÁN HÀNG RA GIẤY
  2. TẠO VIDEO BÁN HÀNG VÀ HÌNH ẢNH
  3. ĐƯA NỘI DUNG BÁN HÀNG LÊN WEBSITE
  4. CHỈNH SỬA BỐ CỤC WEBSITE
  5. TỐI ƯU HÓA CHỬ VIẾT VÀ MÀU SẮC
  6. NHÂN BẢN VÀ TEST A/B

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.